Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DohňanyHľadať
 
 

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Mgr. Marián  Mušák
Adresa: Dohňany 493, 020 51 Dohňany

Tel.: 042/4450912
E-mail: poslanec@dohnany.sk

Ivan  Kováčik
Adresa: Dohňany 409, 020 51 Dohňany

Tel.: 042/4450912
E-mail: poslanec@dohnany.sk

Ing. Karol Mušák
Adresa: Dohňany 300, 020 51 Dohňany

Tel.: 042/4450912
E-mail: poslanec@dohnany.sk

Andrea Klabníková
Adresa: Dohňany 40, 020 51 Dohňany

Tel.: 042/4450912
E-mail: poslanec@dohnany.sk

Ing. Ľuboš Zvonek
Adresa: Dohňany 163, 020 51 Dohňany

Tel.: 042/4450912
E-mail: poslanec@dohnany.sk

Stanislav Malo - poslanec za miestnu časť Mostište
Adresa: Mostište 50, 020 51 Dohňany

Tel.: 042/4450912
E-mail: poslanec@dohnany.sk

Ing. Daniel Mareček - poslanec za miestnu časť Zbora
Adresa: Zbora 37, 020 51 Dohňany

Tel.: 042/4450912
E-mail: poslanec@dohnany.sk

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky. 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Dohňanoch má 7 poslancov.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

  • starostu,
  • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.


Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.


 

dnes je: 18.2.2018

meniny má: Jaromír

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
226

 
 
 
9

 
 
 
46

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka