Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DohňanyHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Dohňany 2019 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:46/2019
Zmluvná strana 1:Obec Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany
Zmluvná strana 1 IČO:00317136
Zmluvná strana 2:ISDS s.r.o., 1. mája 1456, 020 01 Púchov
Zmluvná strana 2 IČO:46884017
Názov:Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2018/10/01
Predmet:Stavebné naviac práce a dodávky.
Cena *: 430 320,03 €
Dátum uzavretia zmluvy:20.9.2019
Dátum zverejnenia zmluvy:20.9.2019
Dátum účinnosti zmluvy:21.9.2019
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Ing. Milan Panáček
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zmluvy » subjekt: Obec Dohňany 2018 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 72
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
73/2018A3A atelier s.r.o., Hradné údolie 9/A, 811 01 BratislavaDodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 10.9. 2018Oprava znenia predmetu dodatku.37 500,00 €21.12.2018nestanovený
72/2018ISDS, s.r.o., 1. mája 1056, 020 01 PúchovZmluva o dieloStavebné práce na stavbe Dotyk prírody v Dohňanoch 404 583,33 €15.12.2018nestanovený
71/2018Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany, Dohňany 68, 020 51 DohňanyKúpna zmluvaPredaj nehnuteľností v k.u. Dohňany4 047,68 €12.12.2018nestanovený
70/2018Ľuboš Poliach, MostišteKúpna zmluvaodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu špecifikovanému v článku I. tejto zmluvy 250,00 €28.11.2018nestanovený
69/2018Róbert Fapšo, Považská BystricaKúpna zmluvaodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu špecifikovanému v článku I. tejto zmluvy25 090,00 €28.11.2018nestanovený
68/2018Stredoslovenská distribučná a.s.,Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Zmluva o zriadení vecného bremenaStavba 10535 - Dohňany - Miškovci-predĺženie NNS pre RD0,00 €24.11.2018nestanovený
67/2018Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3, 911 01 TrenčínZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminalityPrevencia kriminality v obci Dohňany - II. etapa5 000,00 €13.11.2018nestanovený
66/2018Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany, Dohňany 68, 020 51 DohňanyZmluva o združení činností a finančných prostriedkovVypracovanie Územného plánu obce Dohňany37 500,00 €22.11.2018nestanovený
65/2018A3A atelier s.r.o., Hradné údolie 9/A, 811 01 BratislavaDodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.9. 2018Zmena rozsahu územnoplánovacej dokumentácie37 500,00 €22.11.2018nestanovený
64/2018Poľnohispodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 MestečkoKúpna zmluvaPredaj nehnuteľností v k.u. Dohňany5 834,70 €8.11.2018nestanovený
63/2018Úrad práce, soc. vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01 Považská BystricaDohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanostiPoskytnutie príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti6 753,15 €30.10.201831.7.2019
62/2018Centaury Plus, s.r.o., Spojová 12, 974 04 Banská BystricaDodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 5.9.2018Predĺženie termínu realizácie0,00 €23.10.201810.11.2018
61/2018Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislav Zmluva o spoluprácikultúrno-spoločenského podujatia „Stretnutie seniorov 2018“, 450,00 €19.10.2018nestanovený
60/2018TextilEco a.s., organizačná zložka, Panenská 24, 811 03 BratislavaDodatok k zmluve o spolupráciZmena podmienok dohodnutých v zmluve0,00 €9.10.2018nestanovený
59/2018Ján ReksaZmluva o združení činností a finančných prostriedkovVypracovanie Územného plánu obce Dohňany36 000,00 €12.10.2018nestanovený
Položky 1-15 z 72
Zmluvy » subjekt: Obec Dohňany 2017 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-20 z 53
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
54/2017Ing. Katarína Kováčová, Dohňany 135, 020 51 DohňanyDodatok č.1 ku zmluve zo dňa 23.10.2017Oprava chyby v zmluve0,00 €24.12.2017nestanovený
53/2017Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 TrenčínZmluva č. 006/TN/2017 - MV SR o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017Financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality Prevencia kriminality v obci Dohňany - II. etapa 10 000,00 €16.12.2017nestanovený
52/2017Martin Ševela, Komenského 1630/7, 020 01 PúchovDodatok č.1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena č. 41/2017Oprava v nesprávnosti v Zmluve o zriadení vecného bremena0,00 €6.12.2017nestanovený
51/2017Martina Húževková, Mládežnícka 1431/8 , 02001 PúchovKúpna zmluvaPredaj pozemku KNC 525/18, k.u. Zbora41,00 €24.10.2017nestanovený
50/2017Ing. Katarína Kováčová, Dohňany 135, 020 51 DohňanyKúpna zmluvaPredaj pozemku KNC 343/69 a KNC 297/9 920,00 €24.10.2017nestanovený
49/2017KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaZmluva o spolupráci Prenájom reklamnej plochy 500,00 €20.10.201720.10.2017
48/2017Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,Nová 133, 017 46 Považská BystricaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaKanalizačný zberač Dohňany-Mestečko0,00 €20.10.2017nestanovený
47/2017Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaUmiestnenie elektroenergetického zariadenia0,00 €5.10.2017nestanovený
46/2017TRISTAV PLUS, s.r.o., Nábrežná 1015/29, 017 01 Považská bystricaZmluva o dieloDohňany, oprava chodníka pri ceste I/49, smer ČR" 126 085,99 €28.9.201731.12.2019
45/2017Behro Dušan, Vieska Bezdedov, 020 01 PúchovNájomná zmluvaPrenájom športového areálu na usporiadanie podujatia "Októberfest"20,00 €26.9.20171.10.2017
44/2017REKONHAL, s.r.o., Považská Teplá 242, 017 05 Považská BystricaRevitalizácie verejnej zelene a prvkov drobnej architektúry v obci Dohňany, časť MostišteRevitalizácie verejnej zelene a prvkov drobnej architektúry v obci Dohňany, časť Mostište21 887,52 €21.9.2017nestanovený
42/2017Filip Deneš, Lysá pod Makytou 121, 020 54 Lysá pod MakytouDohoda o zriadení vecného bremenaUloženie, údržba a rekonštrukcia inžinierskych sietí 2,00 €6.9.2017nestanovený
41/2017Martin Ševela, Komenského 1630/7, 020 01 PúchovZmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie, uloženie, užívanie a údržba inžinierskych sietí84,00 €6.9.2017nestanovený
40/2017Mgr. Barbora Ozimová, Dohňany 414, 020 51 DohňanyZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZabezpečenie realizácie prístupovej cesty a uloženie inžinierskych sietí pre výstavbu rodinného domu.0,00 €6.9.2017nestanovený
39/2017Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o výpožičke podperných bodovPrenájom podperných bodov0,00 €11.8.2017nestanovený
38/2017Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaDohoda o spolupráciZverejňovanie oznámení0,00 €11.8.2017nestanovený
37/2017Úrad práce, soc. vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01 Považská BystricaDohoda o poskytnutí finančného príspevku Chceme byť aktívny na trhu práce 50 +Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta4 194,00 €2.8.201731.7.2018
36/2017Obec Lysá pod MakytouZmluva o zriadení spoločného stavebného úraduVymedzenie spolupráce súvisiacich s plnením účelu tejto zmluvy.0,00 €26.7.2017nestanovený
35/2017Úrad práce, soc. vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01 Považská BystricaDohoda číslo 31/§52a/2017Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 574,92 €23.6.2017nestanovený
34/2017IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská BystricaZmluva o dieloRekonštrukcia verejného osvetlenia v obci16 242,00 €12.7.201731.8.2017
Položky 1-20 z 53

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
312

 
 
 
25

 
 
 
78

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka