Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DohňanyHľadať
 
 

Úradné oznamy

Pozvánka na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce DohňanyVytlačiť
 

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec,

v súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dohňany, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla (piatok) 2019 o 1900 hod . v Pamätnej izbe obce Dohňany.


 
 

Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Janoško LukášVytlačiť
 

Obec Dohňany v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v zmysle § 63 č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a v súlade s § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), vydáva

stavebníkovi : Lukáš Janoško, rod. Janoško

bytom :          Rieka 568, 020 55 Lazy pod Makytou

na stavbu:       „Vŕtaná studňa“     pri novostavbe rodinného domu


 
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konaniaVytlačiť
 

Obec Dohňany v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Dohňany 468, 020 51 Dohňany.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Predpokladaný nástup: 26.8.2019

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Viac informácii v súbore na stiahnutie.


 
 

Zámer o prevode majetku obce DohňanyVytlačiť
 

Obec Dohňany zverejňuje dňom 4.4.2019 zámer na odkúpenie pozemkov formou osobitného zreteľa, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Bližšie informácie viď. súbor na stiahnutie.


 
 

Rozhodnutia k Dani z nehnuteľností a k Poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 sú pripravené k úhradeVytlačiť
 

MIESTNE DANE A POPLATKY

OZNAM!

Oznamujeme občanom,  že Rozhodnutia k Dani z nehnuteľností a k Poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 sú pripravené k úhrade. Je potrebné si výmery daní vyzdvihnúť na obecnom úrade v Dohňanoch počas úradných hodín:

  • Pondelok: 7:30 – 14:00 hod.
  • Utorok: 7:30 – 14:00 hod.
  • Streda: 9:30 – 17:30 hod.
  • Piatok: 7:30 – 12:00 hod.

 

V prípade, že sa nemôžete dostaviť osobne, môžete kontaktovať pracovníčku úradu a dohodnúť si spôsob doručenia rozhodnutí.  

Kontakt:      Ing. Eva Zigová, správa daní a poplatkov

Tel.:             042 - 4450917

E-mail:        dane@dohnany.sk


 
 

Prezidentské voľby 2019 - I. a II. kolo - výsledky v obci DohňanyVytlačiť
 

Výsledky prezidentských volieb - II. kolo v obci Dohňany
Počet zapísaných voličov - 1481
Počet vydaných obálok - 689
Počet platných hlasov - 672
Volebná účasť - 46,52 %

Kandidát                       Počet hlasov               Percentuálne rozdelenie
1.Maroš Šefčovič                    417                           62,05 %
2.Zuzana Čaputová                255                           37,94 %

 

Výsledky prezidentských volieb - I. kolo v obci Dohňany
Počet zapísaných voličov - 1482
Počet vydaných obálok - 780
Počet platných hlasov - 774
Volebná účasť - 52,63 %

Kandidát                       Počet hlasov               Percentuálne rozdelenie
1.Maroš Šefčovič                    239                           30,87 %
2.Zuzana Čaputová                205                           26,48 %
3.Marian Kotleba                    109                           14,08 %
4.Štefan Harabin                     89                             11,49 %
5.Eduard Chmelár                   42                              5,42 %
6.František Mikloško                31                             4,00 %
7.Milan Krajniak                       26                             3,35 %
8.Béla Bugár                           19                              2,45 %
9.Róbert Švec                          4                               0,51 %
10.Martin Daňo                        3                               0,38 %
11.József Menyhárt                  2                               0,25 %
Robert Mistrík                          2                               0,25 %
13.Bohumila Tauchmannová    1                               0,12 %
Juraj Zábojník                          1                                0,12 %
Ivan Zuzula                               1                                0,12 %


 
 

Návrh rozpočtu obce Dohňany na roky 2019 - 2021Vytlačiť
 

Obec Dohňany v súlade s §9, ods. 2 zákona 369/1990 Zb. zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje NÁVRH rozpočtu obce Dohňany na roky 2019 - 2021.


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci DohňanyVytlačiť
 

Obec Dohňany na základe §6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Dohňany.
 


 
 
Položky 1-10 z 16

Aktuality - všeobecné oznamy

Stavania májaVytlačiť
 

Obec Dohňany, DHZ Dohňany a FS Konôpka vás pozývajú na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30.4. 2019 o 19:00 pred pohostinstvom U Matúša.


 
 

Degustácia ovocných destilátov Púchovskej dolinyVytlačiť
 

Obec Dohňany a Pálenica u Drienikov Vás pozývajú na VIII. ročník Ochutnávky ovocných destilátov Púchovskej doliny, ktorý sa uskutoční dňa 18.5. 2019 o 17:00 v DKT Dohňany.
Vzorky destilátov sa zbierajú do 1.5. 2019.


 
 
Položky 1-10 z 16

dnes je: 26.4.2019

meniny má: Jaroslava

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
290

 
 
 
23

 
 
 
72

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka