Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DohňanyHľadať
 
 

Kompetencie a poskytovane služby

Spôsob zriadenia obce:

Obec Dohňany sa zriadila zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí 

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

 • Ústavov Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
 • zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • platnou právnou úpravou SR
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností ( čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)
   

Tieto právne normy upravujú postoj obce k nasledovným oblastiam:

 • Právnická osoba (majetok, rozpočet, miestne dane, poplatky)
 • Medzinárodná, cezhraničná a vnútroštátna spolupráca
 • Hlasovanie obyvateľov, orgány, verejné zhromaždenie
 • Záväzné nariadenie, stanoviská,
 • Komunikácie, hromadná doprava, verejné priestranstvá, zeleň,čistota, ochrana prírody
 • Komunálny odpad, odkanalizovanie, zásobovanie elektrikou, teplom, plynom, vodou
 • Územné plánovanie, stavebné konanie, miestny rozvoj
 • Bývanie, predškolské zariadenia, základné školstvo, umelecké školy, sociálne služby, zdravotníctvo, kultúra,
 • Matrika, osvedčovanie listín


Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce Dohňany sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Starosta obce:

je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo obce:

je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány:
Komisie obecného zastupiteľstva a to:

 • Finančná a investičná komisia
 • Komisia životného prostredia a územného plánovania
 • Kultúrno – športová a sociálna  komisia
 • Komisia na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Dohňany
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce


 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
312

 
 
 
25

 
 
 
78

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka