Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DohňanyHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Dohňany 2019 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 47
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
47/2019TRISTAV PLUS s.r.o., Nábrežná 1015/29, 017 01 Považská BystricaZmluva o dielo„Oprava oplotenia futbalového ihriska v Dohňanoch“17 889,96 €21.9.201931.10.2019
46/2019ISDS s.r.o., 1. mája 1456, 020 01 PúchovDodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2018/10/01Stavebné naviac práce a dodávky. 430 320,03 €21.9.2019nestanovený
45/2019Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019Oprava oplotenia futbalového ihriska v Dohňanoch10 000,00 €4.9.2019nestanovený
44/2019Kristína Mariničová SAFETY KM, Okružná 1442/62, 020 01 PúchovZmluva o dieloVykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby_BOZP 120,00 €6.9.201929.8.2020
43/2019Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o municipálnom úverePoskytnutie úveru 350 000,00 €21.8.2019nestanovený
42/2019Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská BystricaZmluva o verejných vodovodochDodávka pitnej vody z verejného vodovodu0,00 €13.8.2019nestanovený
40/2019Rímskokatolícka cirkev farnosť Dohňany, Dohňany 41, 020 51 DohňanyKúpna zmluvaPredaj nehnuteľností1 385,00 €13.8.2019nestanovený
41/2019Základná škola s materskou školou, Dohňany 468, 020 51 DohňanyZmluva o zverení majetku Obce DohňanyMajetok Obce Dohňany14 571,60 €13.8.2019nestanovený
39/2019Plocková Zuzana, 565 43 Zámrsk, Česká republikaKúpna zmluvaKúpa spoluvlastníckeho podielu1 767,815 €16.7.2019nestanovený
38/2019Milan Bačinský - Elexis, Pod Hájom 1081/36-18, 018 41 Dubnica nad VáhomZmluva o dieloPrevencia kriminality v obci Dohňany - II. etapa.6 494,16 €10.7.201931.7.2019
37/2019Ministertsvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, 810 05 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SRPoskytnutie dotácie za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie23 360,00 €10.7.2019nestanovený
36/2019Dobrovoľný hasičský zbor Dohňany, Dohňany 68, 020 51 DOHŇANYNájomná zmluvaPrenájom nehnuteľností pri futbalovom štadióne.20,00 €26.6.20196.7.2019
35/2019Športový klub Dohňany, Dohňany 68, 020 51 DOHŇANYNájomná zmluvaPrenájom nehnuteľností pri futbalovom štadióne.20,00 €26.6.20197.7.2019
34/2019MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 PiešťanyZmluva o dodávke energiíDodávka energií - elektrina0,061 € (jednotková)19.6.201931.12.2022
33/2019Aliis PU, n.o., Osloboditeľov 681/8, 914 41 NemšováZmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Príspevok na prevádzku37,50 € (jednotková)12.6.201931.12.2019
Položky 1-15 z 47
Zmluvy » subjekt: Obec Dohňany 2018 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 72
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
43/2018CENTAURY PLUS s.r.o., Spojová 12, 974 04 Banská BystricaZmluva o dieloVýmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v Dohňanoch14 443,00 €8.9.2018nestanovený
42/2018Kristína Mariničová - SAFETY KM, Okružná 1442/62, 020 01 PúchovZmluva o dieloVykonávanie úloh bezpečnostnej služby v súlade so zákonom 124/2006 120,00 €4.9.201829.8.2019
41/2018Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 TrenčínZmluva o poskytnutí grantuDúhová záhrada-učenie hrou2 000,00 €5.7.201831.12.2018
40/2018TRISTAV PLUS, s.r.o., Nábrežná 1015/29, 01701 Považská BystricaDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 46/2017Zmena čl. 4, bod 4.10,00 €29.6.2018nestanovený
39/2018MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25,01701 Považská BystricaZmluva o manažmente verejného obstarávaniaVerejné obstarávanie k projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A S-CZ Trezor prírody0,00 € (jednotková)29.6.2018nestanovený
38/2018Športový klub Dohňany, Dohňany 68, 020 51 DohňanyNájomná zmluvaPrenájom športového areálu-hodová zábava20,00 €23.6.20188.7.2018
37/2018Dobrovoľný hasičský zbor Dohňany, Dohňany 68, 020 51 DohňanyNájomná zmluvaPrenájom športového areálu-hodová diskotéka20,00 €23.6.20187.7.2018
36/2018P&P import s.r.o., M. Turkovej 1732/34, 91101 TrenčínZmluva o vykonaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu opadu na území obce DohňanyZber odpadu papiera a lepenky 0,00 €12.6.2018nestanovený
35/2018Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 PúchovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce DohňanyZabezpečenie záujmového vzdelávania v CVČ Včielka1 767,57 €23.6.201831.12.2018
33/2018Ministerstvo vnútra SR, Pribilinova ul. č. 2, 812 72 BratislavaZ M L U V A č. PHZ-OPK1-2018-000776-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republikyPoskytnutie dotácie z rozpočtu na projekt Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice obci Dohňany30 000,00 €1.6.201831.12.2021
32/2018Ministerstvo vnútra SR, Pribilinova ul. č. 2, 812 72 BratislavaZ M L U V A č. PHZ-OPK1-2018-000648-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republikyDotácia zo štátneho rozpočtu na projekt Rekonštrukcia a modernizácia objektu pre DHZO Zbora.30 000,00 €30.5.201831.12.2021
31/2018H.D.K., spol. s r.o., Sládkovičova 643, 017 01 Považská BystricaKúpna zmluvaNákup nehnuteľností v k.ú. Dohňany40 005,00 €29.5.2018nestanovený
30/2018TRISTAV PLUS, s.r.o., Nábrežná 1015/29, 01701 Považská BystricaZmluva o dieloRekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Dohňany69 986,52 €24.5.201828.2.2019
29/2018STAVA s.r.o., Centrum 5/9, 017 01 Považská BystricaZmluva o dieloRekonštrukcia a modernizácia objektu pre DHZO Zbora34 079,91 €24.5.201828.2.2019
28/2018Aliis PU, n.o., Osloboditeľov 681/8, 914 41 NemšováZmluva o poskytnutí finančného príspevku podľa § 77 zákona 448/2008Zmluva o poskytnutí finančného príspevku podľa § 77 zákona 448/200832,50 € (jednotková)22.5.201831.12.2018
Položky 31-45 z 72
Zmluvy » subjekt: Obec Dohňany 2017 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-20 z 53
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
54/2017Ing. Katarína Kováčová, Dohňany 135, 020 51 DohňanyDodatok č.1 ku zmluve zo dňa 23.10.2017Oprava chyby v zmluve0,00 €24.12.2017nestanovený
53/2017Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 TrenčínZmluva č. 006/TN/2017 - MV SR o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017Financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality Prevencia kriminality v obci Dohňany - II. etapa 10 000,00 €16.12.2017nestanovený
52/2017Martin Ševela, Komenského 1630/7, 020 01 PúchovDodatok č.1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena č. 41/2017Oprava v nesprávnosti v Zmluve o zriadení vecného bremena0,00 €6.12.2017nestanovený
51/2017Martina Húževková, Mládežnícka 1431/8 , 02001 PúchovKúpna zmluvaPredaj pozemku KNC 525/18, k.u. Zbora41,00 €24.10.2017nestanovený
50/2017Ing. Katarína Kováčová, Dohňany 135, 020 51 DohňanyKúpna zmluvaPredaj pozemku KNC 343/69 a KNC 297/9 920,00 €24.10.2017nestanovený
49/2017KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaZmluva o spolupráci Prenájom reklamnej plochy 500,00 €20.10.201720.10.2017
48/2017Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,Nová 133, 017 46 Považská BystricaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaKanalizačný zberač Dohňany-Mestečko0,00 €20.10.2017nestanovený
47/2017Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaUmiestnenie elektroenergetického zariadenia0,00 €5.10.2017nestanovený
46/2017TRISTAV PLUS, s.r.o., Nábrežná 1015/29, 017 01 Považská bystricaZmluva o dieloDohňany, oprava chodníka pri ceste I/49, smer ČR" 126 085,99 €28.9.201731.12.2019
45/2017Behro Dušan, Vieska Bezdedov, 020 01 PúchovNájomná zmluvaPrenájom športového areálu na usporiadanie podujatia "Októberfest"20,00 €26.9.20171.10.2017
44/2017REKONHAL, s.r.o., Považská Teplá 242, 017 05 Považská BystricaRevitalizácie verejnej zelene a prvkov drobnej architektúry v obci Dohňany, časť MostišteRevitalizácie verejnej zelene a prvkov drobnej architektúry v obci Dohňany, časť Mostište21 887,52 €21.9.2017nestanovený
42/2017Filip Deneš, Lysá pod Makytou 121, 020 54 Lysá pod MakytouDohoda o zriadení vecného bremenaUloženie, údržba a rekonštrukcia inžinierskych sietí 2,00 €6.9.2017nestanovený
41/2017Martin Ševela, Komenského 1630/7, 020 01 PúchovZmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie, uloženie, užívanie a údržba inžinierskych sietí84,00 €6.9.2017nestanovený
40/2017Mgr. Barbora Ozimová, Dohňany 414, 020 51 DohňanyZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZabezpečenie realizácie prístupovej cesty a uloženie inžinierskych sietí pre výstavbu rodinného domu.0,00 €6.9.2017nestanovený
39/2017Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o výpožičke podperných bodovPrenájom podperných bodov0,00 €11.8.2017nestanovený
38/2017Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaDohoda o spolupráciZverejňovanie oznámení0,00 €11.8.2017nestanovený
37/2017Úrad práce, soc. vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01 Považská BystricaDohoda o poskytnutí finančného príspevku Chceme byť aktívny na trhu práce 50 +Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta4 194,00 €2.8.201731.7.2018
36/2017Obec Lysá pod MakytouZmluva o zriadení spoločného stavebného úraduVymedzenie spolupráce súvisiacich s plnením účelu tejto zmluvy.0,00 €26.7.2017nestanovený
35/2017Úrad práce, soc. vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01 Považská BystricaDohoda číslo 31/§52a/2017Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 574,92 €23.6.2017nestanovený
34/2017IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská BystricaZmluva o dieloRekonštrukcia verejného osvetlenia v obci16 242,00 €12.7.201731.8.2017
Položky 1-20 z 53

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
304

 
 
 
25

 
 
 
78

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka