Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DohňanyHľadať
 
 

Pozvánka na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v DohňanochVytlačiť
 

Starosta obce Ing. MIlan Panáček, v súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dohňany, ktoré sa uskutoční dňa

15. februára (piatok) 2019 o 1830 hod . v Pamätnej izbe obce Dohňany

s týmto návrhom programu:

  1. Otvorenie zasadnutia,
  2. Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
  4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dohňany a školských zariadení- centier voľného času /CVČ / iného zriaďovateľa,
  5. Schválenie zadania UPD Dohňany,
  6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dohňany za rok 2018,
  7. Informácia o investičných akciách v roku 2019,
  8. Rôzne (žiadosti, kúpa, predaj, prenájom),
  9. Diskusia
  10. Záver

....................................................

S pozdravom                                                                        Ing. Milan Panáček,

                                                                                                   starosta obce


 
 

dnes je: 21.2.2019

meniny má: Eleonóra

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
288

 
 
 
23

 
 
 
71

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka