Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DohňanyHľadať
 
 

Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu „ÚPN-O Dohňany Vytlačiť
 

Obec Dohňany ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-O Dohňany v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších noviel, oznamuje dotknutým orgánom a ich odborným organizáciám, správcom majetku štátu a sietí technickej infraštruktúry, samosprávnemu kraju, dotknutým obciam jednotlivo, vlastníkom pozemkov a stavieb, fyzickým a právnickým osobám a širokej verejnosti verejnou vyhláškou, že dňom 31.7.2019 začína prerokovanie

návrhu „Územný plán obce Dohňany“

            Návrh ÚPN-O Dohňany je spracovaný v grafickej a textovej časti, výkresová časť je zverejnená na úradnej tabuli obce Dohňany – v Pamätnej izbe obce Dohňany a na internetovej stránke www.dohnany.sk. Podbrobnejšie je možné  do územnoplánovacej dokumentácie  nahliadnúť v dňoch:

31. júla  2019 - 2. septembra  2019 na Obecnom úrade Dohňany.

            Verejnosť môže svoje námietky a pripomienky podať písomne  poštou na adresu Obec Dohňany, 020 51 Dohňany 68, alebo osobne na Obecnom úrade Dohňany do 30 dní odo dňa vyvesenia verejnej vyhlášky, alebo poslať poštou do posledného dňa jeho zákonom predpísanej lehoty vyvesenia. Na námietky alebo pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Verejné prerokovanie so zrozumiteľným výkladom spracovateľa sa uskutoční na

Obecnom úrade Dohňany

pre fyzické osoby, právnické osoby a  verejnosť

22.  augusta  2019  o 15,00 hod.  (štvrtok)

            Prerokovanie je orientované predovšetkým na oboznámenie verejnosti so zámermi rozvoja riešeného územia a na získanie pripomienok k navrhovanému riešeniu.         

                                                                                           Ing. Milan Panáček

                                                                                               starosta obce                                        


 
 

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
303

 
 
 
25

 
 
 
76

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka