Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DohňanyHľadať
 
 

Vyhlásenie verejne obchodnej súťaže_MostišteVytlačiť
 

v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Dohňanoch č. 2018/28/313 zo dňa 26.10. 2018 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a odsek 1 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predaj majetku obce.

Predmetom predaja formou obchodnej verejnej súťaže je nehnuteľný majetok – pozemok v k.ú. Mostište, obec Dohňany, evidované na liste vlastníctva č.617 a to:

        pozemok KN parc. č. 197/7, ostatná plocha,  o výmere 118 m2,


Všeobecná hodnota predmetu obchodnej verejnej súťaže nebola určená, vzhľadom na malú výmeru predmetu verejnej súťaže.
Účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže nesmie predstavovať sumu nižšiu ako 200,– EUR.

Ďalšie podmienky:

Ponuky možno predkladať najneskôr do 16. novembra 2018 do 12.00 hod na adresu: Obecný úrad Dohňany, Dohňany 68, 020 51 v zalepenej obálke s nápisom „Obchodná verejná súťaž  na predaj majetku – NEOTVÁRAŤ“,

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť,

Ďalšie informácie a kompletné podmienky súťaže sú zverejnené na www.dohnany.sk, popr. možno získať na tel. 042-4450913 alebo na prednosta@dohnany.sk, v pracovných dňoch od 7:30 – 15.30 hod.


 
 

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
288

 
 
 
23

 
 
 
71

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka