Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DohňanyHľadať
 
 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže_DohňanyVytlačiť
 

v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Dohňanoch č. 2018/28/312 zo dňa 26.10. 2018 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a odsek 1 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predaj majetku obce.

Predmetom predaja formou obchodnej verejnej súťaže je nehnuteľný majetok – pozemok v k.ú. Dohňany, obec Dohňany, evidované na liste vlastníctva č.1, a to:

        pozemok KN parc. č. 1195/135, trvale trávnaté porasty,  o výmere 5.302 m2,


Minimálna ponuková cena je na základe znaleckého posudku č. 150/2017 vo výške 58.852,20,- EUR. Vzhľadom že sa jedná o opakovanú obchodnú verejnú súťaž, účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže nesmie predstavovať sumu nižšiu ako 25.000,– EUR.

Ďalšie podmienky:

Ponuky možno predkladať najneskôr do 16. novembra 2018 do 12.00 hod na adresu: Obecný úrad Dohňany, Dohňany 68, 020 51 v zalepenej obálke s nápisom „Obchodná verejná súťaž  na predaj majetku – NEOTVÁRAŤ“,

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť,

Ďalšie informácie a kompletné podmienky súťaže sú zverejnené na www.dohnany.sk, popr. možno získať na tel. 042-4450913 alebo na prednosta@dohnany.sk, v pracovných dňoch od 7:30 – 15.30 hod.


 
 

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
288

 
 
 
23

 
 
 
71

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka