Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DohňanyHľadať
 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 4. novembra 2017.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017: obec@dohnany.sk
 


 

 

Okrskové volebné komisie

OKRSKOVÉ VOLEBNÉ KOMISIE
Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie. Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka. Lehota na doručenie oznámenia sa končí 5.októbra 2017.  Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možNo doručovať písomnosti, 
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej                 pečiatky, ak ide o koalíciu.
 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:
a) v listinnej forme na adresu Obec Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany alebo 
b) elektronicky na adresy: obec@dohnany.sk, sekretariat@dohnany.sk


 

Volebné okrsky a volebné miestnosti

Volebné okrsky a volebné miestnosti
Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvára starosta obce volebné okrsky a určuje volebné miestnosti. Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. V obci Dohňany na vykonanie volieb boli vytvorené tieto 3 okrsky:

Volebný okrsok č. 1 - Dohňany
Volebná miestnosť: Pamätná izba obce Dohňany, Dohňany 74, 020 51 Dohňany

Volebný okrsok č. 2 - Mostište
Volebná miestnosť: Kultúrny dom, Mostište č. 91, 020 51 Dohňany

Volebný okrsok č. 3 - Zbora
Volebná miestnosť: Kultúrny dom, Zbora č. 14, 020 51 Dohňany


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - umiestňovanie predvolebných plagátov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11. 2017 - umiestňovanie predvolebných plagátov
Podľa § 2 odst. 2 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR, čiže 28. 06. 2017 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, čiže 02.11.2017. Každá obec, resp. mesto, je povinná na účely volebnej kampane najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb vyhradiť plochu na vylepovanie predvolebných plagátov. Jej využívanie musí zodpovedať zásade rovnosti kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov.
Vzhľadom na uvedené Obec Dohňany na základe VZN č. 6/2015 vyhradila plochy na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane na území Obce Dohňany


 

 

OZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

V súlade s ust. § 141 ods. 2 a § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zverejňujeme Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa príslušného volebného obvodu a Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.


 

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
295

 
 
 
24

 
 
 
72

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka